Zes op de tien mensen toegang tot internet

Het aantal mensen dat toegang heeft tot internet is de afgelopen vier jaar verviervoudigd...

Uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie van het CBS is gebleken dat het aantal mensen dat thuis toegang heeft tot internet de afgelopen vier jaar is verviervoudigd tot ruim 60% van alle personen van 12 jaar en ouder oftewel tot ruim 8 miljoen personen.

Internet wordt thuis vooral gebruikt om te zoeken naar informatie en om te e-mailen. Onder jongeren is daarnaast chatten erg populair.

Meer informatie over dit onderzoek is verkrijgbaar op de site van het CBS: www.cbs.nl

Bron: CBS, Persbericht PB03-130, 11 juli 2003.