MBO Raad vernieuwt website

De MBO Raad is de branche-organisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Op 5 september is, tegelijk met de start van het nieuwe schooljaar, een volledig vernieuwde site live gegaan.

De nieuwe site is ontworpen door studenten van het leerbedrijf Ma, het Mediacollege Amsterdam: De Nieuwe Buren. Voor de realisatie tekende Integrace. De site wordt volledig onderhouden met het CMS Sitemanager.

MBO-Raad-website

De initiele vulling van de site is verzorgd door een fors team van webredacteuren. Ook het onderhoud van content zal met een breed team worden gedaan, waarin alle afdelingen van de MBO Raad vertegenwoordigd zijn.

De site wordt in de nabije toekomst nog uitgebreid met een bescheiden winkel. Verder zullen de extranetten voor deelnemende organisaties, en voor de Raden van Bestuur van die organisaties, binnenkort nog nader vorm krijgen.