Release Competentiemonitor versie 2.0.9

Per 4 april 2008 is versie 2.0.9 van de Competentiemonitor beschikbaar.

Versie 2.0.9 omvat de volgende nieuwe functionaliteiten:

 

2830: Maatregelen tegen brute force

Extra maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang kunnen verschaffen tot het systeem.

2680: Foutmelding geven als competentiemonitor in Firefox geopend wordt

Competentiemonitor toont voortaan een melding bij gebruik van een niet valide browserversie.

3153: Fout bij sluiten van leerlingenquete

Een extra melding is toegevoegd die de docent krijgt te zien als hij een leerlingenquete probeert te sluiten: 'Als u de leerlingenquête sluit zullen de ingevulde enquêtes verwerkt worden. Zijn alle leerlingen klaar met de enquête?'

3526: Knop view (bestanden bij mijn/dossier/gesprek) niet in beeld bij 1024*768

De view knop wordt niet langer verborgen bij toegevoegde bestanden en lesobservaties i.c.m. de blind scoren functionaliteit.

3263: Datum gesprek wordt niet goed weergegeven.

Een bug is opgelost waardoor de gepreksdatum soms niet goed werd weergegeven.

2898: Icons competentie monitor.

De in Competentiemonitor gebruikte iconen zijn vervangen door een nieuwe, consistente verzameling van iconen