Release Competentiemonitor versie 2.2.1

Per 11 november 2008 is versie 2.2.1 van de Competentiemonitor beschikbaar. Hierin kan per evaluatie-instrument een keuze worden gemaakt tussen toetsing op basis van een volledig competentieprofiel of op basis van feedbackstellingen.

In de nieuwe versie kan per evaluatie-instrument worden aangegeven of  respondenten het volledige competentieprofiel te zien krijgen bij het invullen van een evaluatie, of dat zij reageren op feedbackstellingen.

Met deze nieuwe functionaliteit kan een school er dus voor kiezen om - bijvoorbeeld - evaluaties door leidinggevenden en zelf-evaluaties te laten plaatsvinden op basis van het volledige competentieprofiel, en collega-evaluaties op basis van feedbackstellingen.

Competentieprofielen zijn vaak zeer uitgebreid, en het evalueren op basis van het volledige competentieprofiel vraagt veel tijd van de respondent. Met feedbackstellingen kan een veel beknoptere toetsing worden samengesteld, die minder tijd vraagt. Een toetsing met feedbackstellingen is in die zin dus vergelijkbaar met de leerlingenquete.

Feedbackstellingen zijn rechtstreeks gekoppeld aan competentieprofielen en gedragsindicatoren, en scores op feedbackstellingen kunnen dus volledig worden geintegreerd in de totaalevaluatie.