Competentiemonitor: competentiemanagement binnen scholen

Er is weer een nieuwe Integrace site, nu met als onderwerp de Competentiemonitor. Dit gereedschap voor competentiemanagement is een co-productie van het Tilburgse AO Consult en Integrace.

competentiemonitor-logoDe CompetentieMonitor® is een digitaal instrument voor competentie-management binnen scholen. Deze gebruiken dit gereedschap voor het uitvoeren van 360°-evaluaties.

In 360°-evaluaties wordt informatie verkregen over het functioneren van (vooral) de docenten binnen de school. Deze informatie wordt ingezet bij het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijsproces. De verantwoordelijkheden van scholen op dit gebied zijn beschreven in een wet, de Wet BIO.

De Competentiemonitor is zeer succesvol, en wordt inmiddels al op meer dan 40 scholen ingezet door meer dan 5000 leraren en circa 75000 leerlingen. De gebruikers vinden we momenteel nog vooral in het Voortgezet Onderwijs, maar ook binnen het Primair Onderwijs en het MBO/HBO is zeer veel belangstelling voor het gereedschap.

Voldoende reden dus voor een restyling van de website, die u vindt op www.competentie-monitor.nl.

De Competentiemonitor is een gezamenlijk product van AO Consult uit Tilburg en Integrace. Het gereedschap is ontwikkeld in nauwe samenwerking met 8 scholen uit het Voortgezet Onderwijs in Noord-Brabant en Zeeland.