PrintManager versie 1.3 beschikbaar

In versie 1.4 van Printmanager, onze software voor output bewerking en output management, zijn diverse verbeteringen aangebracht op het gebied van monitoring en logging.

Printer timeout

De printopdracht kan soms 'blijven hangen', waardoor Printmanager in de wachtstand

blijft staan. Indien 'force shutdown immideately' aanstaat wordt er gewacht tot het proces

afgerond is waarna het proces wordt afgesloten. De tijd die er op gewacht moet worden

is in te stellen bij 'Printer timeout' in het configuratie tabblad. Indien deze 'force

shutdown' niet aanstaat zullen de gestarte processen worden bijgehouden en na afloop

netjes worden afgesloten. 

Tijden bijhouden

Er worden tijden bijgehouden bij alle acties, zoals het maken van kopieen en het sturen

van het document naar de printer. 

Progress Window

Indien de maximale lengte van dit window wordt overschreden, zal deze worden

gereset. Aan het einde van het handmatig genereren wordt aangegeven hoeveel files er

zijn gegenereerd, hoeveel tijd dit in beslag nam en het gemiddelde aantal bestanden per

minuut. 

Timeout

Als er een timeout optreedt geeft de logfile aan dat de pdf succesvol gemaakt is. Dit

omdat na het beëindigen van het proces de PDF meer dan 0kb groot is. Bij handmatig

genereren wordt nu duidelijk aangegeven dat het proces afgebroken is, en dat de PDF

wellicht beschadigd is. Ook bij de service wordt hier in de logfile op gewezen.