PrintManager versie 1.5 beschikbaar

PrintManager versie 1.5 is een belangrijke release van Integrace's software voor output management. De versie is fors uitgebreid op het gebied van nabewerking van PDF documenten, monitoring en logging.

Versie 1.5 kent de volgende verbeteringen

Final Processing: Copy to file share

Met deze final processing optie is het mogelijk om gegenereerde PDF bestanden te

kopieën naar een file share op bijvoorbeeld een server. 

Batch Check

Met de batch check is het mogelijk om na te gaan of een batch bestanden

succesvol verwerkt is. Aan de hand van een controlebestand worden de logfiles

en gegenereerde PDF bestanden gecontroleerd. Een rapport zal worden getoond. 

Log files

Log files worden in versie 1.5 anders opgebouwd en weggeschreven. Log files

worden per dag opgebouwd in plaats van 1 log file voor altijd. Dit had tot

gevolg dat de log file erg groot kon worden waardoor het genereren een stuk

langzamer ging. Daarnast is er nog een aantal dingen aan de PDF event viewer

aangepast wat voor een betere logfile analyse moet zorgen. Tevens is een

automatisch refresh mogelijkheid ingebouwd waardoor de lijst in Printmanager

direct wordt bijgewerkt als de service iets in de log file wegschrijft. 

Backup File Collector

Het maken van backups van XML via de file collector wordt in aparte mappen per

dag gedaan. Zo kunnen backups makkelijker worden teruggevonden.

Manual Create (Print-bug voor kopieën)

Als met de manual create functie van Printmanager een document wordt

gegenereerd en de 'print immediately' functie is uigeschakeld dan worden

kopieën toch geprint. Deze bug is in versie 1.5 opgelost. 

Final Processing: Mailserver / Fax

Output van Printmanager kan worden verspreid via mail of fax. Een PDF kan per

mail naar een vast of dynamisch email adres worden verzonden, en met een plugin

kan het ook via een fax verzonden worden. 

Final Processing: Intelligent Mail System

Printmanager kan output genereren voor intelligent mail systems. Er kunnen OMR

markers worden geprint op documenten zodat deze door een couverteermachine

kunnen worden verwerkt. 

Stamp Settings

Het instellen van het watermerk voor kopie documenten kan beter worden

ingesteld. Naast het oplossen van een paar bugs is het nu ook mogelijk om een

eerder gemaakt watermerk weer op te vragen en aan te passen. 

Service Log Level

Met deze optie is het log level van de service te beheren. Deze kan op een

aantal manieren worden ingesteld. Hij kan helemaal uitgeschakeld worden, er

kunnen alleen foutmeldingen worden geregistreerd of er kan een debug-mode

worden ingeschakeld, alle activiteit wordt dan gelogd zodat een mogelijk

probleem kan worden opgespoord. 

Grootte Buffer

De grootte van de buffer is wederom verhoogd. Het is nu mogelijk een buffer te

maken van 64mb groot.

Service Backup

Een geïntegreerd systeem is toegevoegd waar in versie 1.4 al een patch voor is

gemaakt. Zodra er om wat voor redenen dan ook xml bestanden in de input

directory blijven staan worden deze automatisch opgepakt als Print Manager

niets meer te doen heeft. Deze functionaliteit is nu ook te beheren via Print

Manager.