PrintManager versie 1.6.3

PrintManager verzorgt de omzetting van XML naar PDF via XSL-FO.

printmanager output management sotware voor omzetting xml naar pdf via xsl-foPrintManager behoort tot de categorie output management software. Met deze software wordt data in XML-formaat getransformeerd naar PDF formaat.

De vormgeving van het PDF document ligt vast in layouts die met een grafische editor door de gebruiker zelf zijn te wijzigen.  

XML -> PDF voor webshops & ERP

PrintManager wordt o.a. ingezet voor de bewerking van de output van standaard ERP-applicaties zoals SAP en Navision, en voor de productie van fraai opgemaakte bevestigingen en facturen in PDF formaat vanuit webshops. Ook de standaard Integrace webshop gebruikt de software voor dat doel. 

Tussenrelease printmanager 1.6.3

Versie 1.6.3 is een zogenaamde tussenrelease waarin diverse kleine verbeteringen zijn aangebracht. Het betreft verbeteringen op de volgende punten.

  1. In het configuratiebestand staat een e-mailadres waar vandaan een e-mail verzonden moet worden, nu is deze in het tabblad ‘Configuration’ in te stellen
  2. De export maar een share op een server is aangepast, voorheen kon hier één export pad aangegeven worden, nu kan een XML node als suffix worden opgegeven. 
  3. Het kopiëren van een kopiedocument naar een fileshare kan nu apart ingesteld worden, dit hoeft niet meer een submap te zijn van waar het origineel geplaatst wordt.
  4. Als er eenmaal een printer toegevoegd is kan deze niet meer worden verwijderd. Dit is opgelost door in het venster dat verschijnt als er op de knop ‘Configure’ wordt geklikt bovenin een vinkje te maken waarmee de printer in- of uitgeschakeld kan worden. Als je dit uitzet en op OK klikt wordt de printer uit het documenttype verwijderd.
  5. Er is extra logging ingebouwd waarmee de engine in de gaten kan worden. Dit is een extra debug-mogelijkheid. Logging wordt bijgehouden in een aparte map (/log/engine). Deze wordt alleen gevuld met meldingen als het loglevel op ‘Debug mode’ staat, anders komen hier alleen foutmeldingen in.