SiteManager versie 6.5 beschikbaar

Op 1 januari 2009 is SiteManager 6.5 beschikbaar gekomen. Deze nieuwe release omvat een uitgebreide nieuwe rechtenmodule en een vernieuwde nieuwsbriefmodule.

SiteManager 6.5 kent een zeer geavanceerde rechtenstructuur, die volledig op een organisatie kan worden toegesneden. Het rechtenmanagement is gebaseerd op de volgende principes. 

  • Er kan een onbeperkt aantal rollen worden gedefinieerd. Elke CMS gebruiker heeft één rol. Rollen zijn hiërarchisch geordend.
  • Elk publiceerbaar object heeft een eigenaar.
  • Voor elke module kan worden aangegeven welke rechten een gebruiker/rol heeft met betrekking tot 1) de objecten die de gebruiker zelf heeft gecreëerd, 2) de objecten die zijn aangemaakt door gebruikers in dezelfde rol, of in een andere ondergeschikte rol, en 3) alle objecten binnen de module.  
  • Voor elk object en onderliggend object kan worden aangegeven of de gebruiker/rol dit mag zien, wijzigen, toevoegen, verwijderen, en/of verplaatsen. Daarnaast kan worden aangegeven of de gebruiker de instellingen van het object (zoals status en publicatiedatum) mag zien en wijzigen.
  • Naast de modulegerelateerde rechten kunnen algemene rechten worden gezet. Hierin wordt de toegang tot het systeem geregeld, en kan bijvoorbeeld worden geregeld of een CMS gebruiker gebruikers in een rol mag aanmaken, blokkeren of verwijderen. 

sitemanager rechtenmanagement

Met de nieuwe rechtenmodule is dus zeer fijnmazig en exact te regelen wie wat mag zien en doen binnen SiteManager. De module is vooral ontwikkeld naar aanleiding van de eisen van zeer grote gebruikersorganisaties, waarin zeer veel gebruikers content bijdragen aan een site, en waarin een strikte taakverdeling en workflow bestaat.  

Nieuwsbriefmodule 

Met de nieuwsbriefmodule worden nieuwsbrieven verstuurd aan verschillende groepen, waarbij voor elke nieuwsbrief gekozen kan worden uit de beschikbare templates. De nieuwsbriefmodule bood al de mogelijkheid om nieuwsitems of agenda-items op te nemen in een nieuwsbrief, door deze items op de nieuwsbrief te slepen. 

De vernieuwde nieuwsbriefmodule biedt de mogelijkheid om de lijst van items die beschikbaar zijn voor opname in de nieuwsbrief te filteren. Hierdoor wordt de lijst korter en  overzichtelijker. Daarnaast is tijdens het verzenden nu zichtbaar wat de voortgang is, en is een rapportage beschikbaar over de resultaten.

sitemanager-nieuwsbriefmodule