SiteManager 6.5.1 maintenance release

In maintenance release 6.5.1 van SiteManager CMS zijn diverse onvolkomendheden in de software verholpen. De release bevat tevens enkele kleine functionele uitbreidingen.

SiteManager CMS maintenance release 6.5.1 is een kleine tussentijdse release, waarin de volgende zaken opgelost of aangepakt zijn.

 • De zoekfunctie in de lijst is verbeterd en ontdaan van een aantal bugs, met name als je zocht in relaties of als er veel vreemde tekens in een kolom in de lijst stonden.
 • Members worden gebufferd in SiteManager. Als SiteManager openstaat en een member verandert iets op de website dan is dat nog niet direct zichtbaar in SiteManager. Er is een refresh knop gemaakt in SiteManager bij de membermodule waarmee de actuele stand van zaken kan worden opgehaald.
 • Een aantal knoppen was zichtbaar terwijl een gebruiker hier geen rechten voor had. Indien hierop geklikt werd kwam op je op de inlogpagina uit. Indien je geen rechten hebt wordt de knop nu niet getoond.
 • Een niet valide waarde in een module kon toch worden opgeslagen, ondanks dat het veld rood was. Dit probleem is verholpen.
 • Een aangepaste versie van de ProductManager module is geïntegreerd. Er is een aantal bugs in opgelost.
 • Het is nu mogelijk om vanuit een module meerdere relaties te maken naar dezelfde module.
 • Een aantal bugs in de bannermodule is opgelost die optraden als er de module niet op een standaard manier was ingericht.
 • Oude logfiles worden door SiteManager netjes opgeruimd. Hiermee wordt onnodig ruimtebeslag voorkomen. 
 • Bij de member- en de paginamodule is het nu mogelijk om upload-velden te gebruiken. 
 • Een nieuwsbrief kan niet langer worden verzonden als er geen onderwerp is ingevuld, tenzij dit anders gedefinieerd is.
 • Nieuwe iconen zijn toegevoegd aan SiteManager welke gebruikt kunnen worden in modules.
 • Het is voor categorieën en pagina’s mogelijk om, indien je hier rechten voor hebt, de eigenaar van een object te wijzigen. Dit kan nodig zijn in een ingericht rollen/rechten systeem.
 • Bij het inloggen is de rol van de gebruiker zichtbaar.
 • Bij het bekijken van de preview in IE6 kon het voorkomen dat bepaalde onderdelen van het detailscherm door de preview heen zichtbaar waren. Dit probleem is verholpen.