Release Competentiemonitor versie 2.2.2

De nieuwste release van de Competentiemonitor omvat belangrijke nieuwe functionaliteit op het gebied van het bekwaamheidsdossier en de leerlingenquete. De release is per 28 januari 2009 beschikbaar voor alle gebruikers.

Versie 2.2.2 van de Competentiemonitor omvat de volgende uitbreidingen, correcties en wijzigingen.

 

Bekwaamheidsdossier

De Competentiemonitor ondersteunt nu het bekwaamheidsdossier in brede zin. Vanwege het belang van deze uitbreiding wijden we hier een uitgebreider nieuwsbericht aan: zie daarvoor het bericht bekwaamheidsdossier binnen de competentiemonitor.

 

Leerlingenquête

De Competentiemonitor biedt nu de mogelijkheid om een leerlingenquete door een collega uit te laten voeren. In eerdere versies kon uitsluitend de docent zelf de enquete afnemen. In versie 2.2.2 kan de administrator instellen of dit zo blijft, of dat de taak ook kan worden uitgevoerd  door anderen. 

leerlingenquete uitbreidingen

Wanneer de leidinggevende aangeeft dat er een leerlingenquete moet worden afgenomen kan deze de taak beleggen bij de medewerker, een andere docent, of de keuze aan de docent zelf laten. Gemaakte keuzes kunnen altijd worden herzien. De bij een docent neergelegde taak kan dus altijd later nog worden overgedragen aan een ander.

 

Weghalen van een score

Het is nu mogelijk om een score weg te halen van het scorebalkje voor de kwalitatieve scores. Dit kan door nogmaals op het gescoorde pijltje te klikken. In eerdere versies kon een eenmaal gedane score wel worden gewijzigd maar niet meer geheel ongedaan worden gemaakt.