Bekwaamheidsdossier binnen Competentiemonitor

Versie 2.2.2 van de Competentiemonitor biedt nu volledige ondersteuning voor het opzetten en beheren van het bekwaamheidsdossier.

Een bekwaamheidsdossier is een geordende verzameling gegevens die aantoont dat de leraar bekwaam is en zijn bekwaamheid onderhoudt in afstemming met het beleid van zijn school.

Opbouw bekwaamheidsdossier 

Voor de opbouw van het bekwaamheidsdossier gelden geen wettelijke regels; de school bepaalt zelf wat er in lijn met de Wet BIO allemaal wordt gedocumenteerd en beschreven. Een typisch bekwaamheidsdossier bevat diploma’s, een CV, een beschrijving van de schoolloopbaan, een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), een lerarenportfolio of gedeeltes daarvan, en verslagen van functionerings-, loopbaan- of beoordelingsgesprekken.

Bekwaamheidsdossier binnen Competentiemonitor

De Competentiemonitor bood al uitgebreide ondersteuning voor de gesprekscyclus en de documentatie daarvan. Versie 2.2.2 biedt nu ook de mogelijkheid om alle andere documenten die onderdeel uitmaken van het bekwaamheidsdossier op te slaan. Omdat de opbouw van het bekwaamheidsdossier per school kan verschillen, is gekozen voor een zeer flexibele opzet. Hierbij bepaalt de school zelf hoe het bekwaamheidsdossier is gestructureerd en welke documenten dit dient te bevatten.

Mappen en documenten

Naast de tab “gesprekken” ziet de gebruiker van de competentiemonitor nu een tab “mappen” en de mogelijkheid om nieuwe mappen toe te voegen. Welke maptypen kunnen worden toegevoegd wordt bepaald door de school. De gebruiker kan ook een een eigen maptype toevoegen. In de mappen kunnen bestanden worden toegevoegd. Ook hier geldt weer dat de school bepaalt welke bestandstypen er zijn, maar dat de gebruiker ook een eigen bestandstype kan toevoegen.

structuur bekwamheidsdossier - definieerbaar door de school

Zowel de leidinggevende als de docent kunnen bestanden toevoegen in een map. De persoon die toevoegt is de eigenaar en kan een bestand desgewenst ook verwijderen. Zowel de leidinggevende als de docent kunnen toegevoegde bestanden bekijken.

bestanden binnen bekwaamheidsdossier

Mappen kunnen worden gearchiveerd, net als gesprekken. Na archivering kan er niets meer worden gewijzigd aan een map.

De school-administrator stelt in of een school gebruik maakt van de nieuwe mogelijkheden die de Competentiemonitor biedt op het gebied van het bekwaamheidsdossier.