Voorkom dubbele content met nieuw link element

Google, Yahoo! en Microsoft geven met een nieuw "link" element meer mogelijkheden om dubbele content ("duplicate content") te voorkomen.

Duplicate content is al verschillende malen uitgebreid besproken op deze site. Met de term wordt verwezen naar het probleem dat dezelfde (of grotendeels dezelfde) informatie onder verschillende adressen beschikbaar is aan Google. Hoewel er legitieme redenen voor een dergelijke situatie kunnen zijn, en deze ook niet altijd kan worden voorkomen, kan duplicate content leiden tot bestraffing door zoekmachines.

Tot op heden hadden webmasters geen mogelijkheid om aan zoekmachines aan te geven welke pagina (url) als bronpagina beschouwd dient te worden, en welke pagina's afgeleiden daarvan zijn. Google, Yahoo! en Microsoft annonceerden vorige week echter een oplossing voor dit probleem.

Met een nieuw "link"  element dat in de "head"  sectie van een pagina dient te worden opgenomen, kan worden aangegeven wat de geprefereerde URL is voor de content op die pagina. In SEO termen wordt dit de "canonical location"  van de content genoemd.

Op de webmaster blogs van de diverse zoekmachines is uitgebreide informatie te vinden over deze belangrijke ontwikkeling. Kijk bijvoorbeeld op Google's central webmaster blog:

http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2009/02/specify-your-canonical.html.

Verder bevat ook Matt Cutts blog uitgebreide informatie over het nieuwe link element in zijn posting http://www.mattcutts.com/blog/canonical-link-tag/