Efficiënte 360-graden beoordelingen met de Competentiemonitor

In de nieuwste versie van de Competentiemonitor kan gekozen worden tussen het scoren op competenties, feedbackstellingen en gedragsindicatoren. Hierdoor kunnen 360-graden evaluaties veel efficiënter worden uitgevoerd.

Met de Competentiemonitor kan gedetailleerd in beeld worden gebracht of een medewerker over alle competenties beschikt die voor een goede uitoefening van de functie belangrijk zijn. Per functie kan een eigen competentieprofiel worden opgesteld. Dit profiel bestaat uit de competenties, en per competentie de gedragsindicatoren waaruit blijkt dat die competentie wordt beheerst.

Om 360-graden evaluaties efficient uit te kunnen voeren biedt de nieuwste release van de Competentiemonitor verschillende opties bij het samenstellen van de vragenlijsten die bij een 360-graden evaluatie worden rondgezonden. Er kan voor worden gekozen om deze te baseren op gedragsindicatoren, feedbackstellingen, of op de competenties zelf.

Meer info over de competentiemonitor vindt u op onze site www.competentie-monitor.nl.