Websites zelf aanmaken met SiteManager

Met een nieuwe SiteManager component kunnen bedrijven geheel zelfstandig nieuwe websites aanmaken. VDL Groep is de eerste gebruiker van deze nieuwe mogelijkheid.

Het aanmaken van websites vergt doorgaans de tussenkomst van een systeembeheerder of van een webontwikkelaar, die o.a. de noodzakelijke wijzigingen aanbrengt in de webserver software (IIS).  Met een nieuwe SiteManager component kunnen SiteManager Administrators nu echter ook zelf geheel geautomatiseerd nieuwe sites aanmaken. Het realiseren van een nieuwe site is hiermee teruggebracht tot een eenvoudige administratieve handeling. 

Voor het aanmaken van een nieuwe site moet de volgende informatie worden ingebracht: 

  • Primaire domein en eventueel secundaire domeinen
  • Google Analytics code
  • Google Webmaster tools metatag
  • Google Site Search info
  • De talen waarin de site beschikbaar zal zijn
  • Eventueel een CSS 

Na generatie van de site kan deze worden gevuld op een tijdelijke URL. Wanneer de site (of een taalversie daarvan) gereed is voor publicatie kan de gebruiker de geregistreerde domeinnaam laten doorverwijzen naar de nieuwe site en staat deze live. Op dat moment is de site ook toegankelijk voor Google voor indexering.  

Aangemaakte sites kennen een vast stramien, dat met CSS echter verregaand kan worden aangepast. Nieuwe sites verschijnen automatisch in het CMS en kunnen daar dan worden onderhouden. 

De eerste gebruiker van deze nieuwe functionaliteit is de Corporate Communicatie afdeling van VDL groep. VDL beschikt sinds februari 2009 over een nieuwe Corporate site die wordt onderhouden met SiteManager. De 77 VDL bedrijven krijgen de beschikking over een zelfstandige eigen site, die qua ontwerp aansluit op de Corporate VDL site. Voor het onderhoud van de eigen site maken deze bedrijven gebruik van de centrale SiteManager installatie. Uiteraard hebben ze hierbij uitsluitend toegang tot de eigen informatie.