Google white paper over prestaties zoeknetwerk versus inhoudsnetwerk

Uit een uitgebreid onderzoek van Google blijkt dat de kosten per acquisitie (Cost per Acquisition, CPA) in het inhoudsnetwerk en het zoeknetwerk niet significant verschillen.

Hoewel op het eerste gezicht enigszins verrassend, is de conclusie dat de CPA's van inhoudsnetwerk en zoeknetwerk goeddeels gelijk zijn feitelijk nogal voor de hand liggend. Bij het bepalen van de kosten per klik kijkt Google tenslotte mede naar het aantal acquisities uit een klik. Hoe minder acquisities, hoe lager de prijs.

Het absolute aantal conversies uit het inhoudsnetwerk ligt wel significant lager dan het aantal uit het zoeknetwerk. De verhouding is ongeveer 20%-80%.  Dit illustreert de toch beperkte waarde van dit inhoudsnetwerk.

Het onderzoek onderschrijft dat uiteindelijk ook het inhoudsnetwerk een nuttige rol kan spelen in een online marketing campagne.

Alle details van het onderzoek vindt u in het Google whitepaper.  In de post "follow-up-on-content network"  op het Adwords blog geeft Google nog wat aanvullende informatie. 

Bij dit alles mag natuurlijk wel worden bedacht dan Google preekt voor eigen parochie.