Release Competentiemonitor versie 2.2.5

Competentiemonitor 2.2.5 brengt de mogelijkheid om centraal de structuur van het bekwaamheidsdossier te bepalen.

 In deze release zijn de volgende wijzigingen en uitbreidingen doorgevoerd. De nummers refereren aan de case-nummers waaronder deze wijzigingen in het Integrace support systeem bekend stonden.

6066: Bekwaamheidsdossier - Admin maakt mappenstructuur voor de gehele school

De belangrijkste toevoeging op de competentiemonitor is de mogelijkheid om centraal een mappenstructuur te maken voor de gehele school. Hierdoor kan de structuur van het bekwaamheidsdossier centraal worden bepaald.

Momenteel dienen alle documenten die behoren tot het bekwaamheidsdossier nog te worden toegevoegd door de docent zelf. in de komende release 2.2.6 zal ook de P&O functionaris de mogelijkheid hebben om deze dossiers te vullen. Het is dan mogelijk om centraal alle bestaande "papieren"  bekwaamheidsdossiers om te gaan zetten in hun elektronische equivalent.  

6151: LMC: Grafieken kloppen niet

Een fout is opgelost in het grafieken rapport. Voor de totaalscore van de school werd namelijk de leidinggevende score genomen.

5768: Eigenaar als kolom weergeven in bestanden tabel

Een bestand dat in een map van de mappenstructuur wordt opgeslagen kan alleen maar worden verwijderd door de eigenaar van dit bestand. De initialen van de eigenaar zijn daarom in een extra kolom aan de bestanden tabel toegevoegd.

6317: Knop - Verwijderen is niet duidelijk

Ter verduidelijking van de onderliggende functionaliteit is de tekst op de knop om een gesprek te verwijderen gewijzigd in 'Verwijder gesprek'.

6452: Error na 'Bruteforce attack' blokkade

Competentiemonitor geeft voortaan een gepaste foutmelding als wordt geprobeerd om met een foutieve inlogcode op een leerlingenquête in te loggen.