AdWords en webmaster tools verbeteringen

Google voert een paar kleine maar vermeldenswaardige verbeteringen door in AdWords en de Webmaster Tools.

Om te weten hoe effectief uw AdWords advertenties zijn wil u weten hoeveel mensen op uw uiteindelijke doelpagina (vaak: de bedankpagina na een bestelling) uitkomen. In Analytics heeft u daar standaard een prima overzicht van, wanneer u in AdWords heeft aangegeven dat er een koppeling met Analytics moet bestaan.

Wilde u in AdWords echter zien hoeveel bezoekers converteren, dan diende u tot op heden naast het Analytics script ook nog een AdWords scriptje te plaatsen op de doelpagina. Beetje dubbelop en verwarrend, en duidelijk een erfenis uit het verleden. Google heeft hier nu een einde aan gemaakt: in AdWords kun u aangeven dat u de in Analytics opgegeven doelpagina ook wilt gebruiken in AdWords.

U leest er meer over op het AdWords blogje in het artikel  Import your Google Analytics Goals into AdWords and use them with Conversion Optimizer.

Een tweede vermeldenswaardig nieuwsfeitje is dat Google zich nu eindelijk verwaardigt om te melden dat uw "heroverwegingsverzoek" in behandeling is genomen. Een dergelijk verzoek dient u in als Google u bestraft heeft om - al dan niet vermeende - "spamming van de zoekindex". Hiermee wordt gedoeld op het gebruik van ongeoorloofde middelen om hoger te scoren in zoekresultaten.  Google kan uw site in een dergelijk geval een aantal plaatsen lager gaan tonen, of zelfs helemaal verwijderen uit zoekresultaten. 

Tot op heden was het raden of Google iets met heroverwegingsverzoeken deed: er was geen enkele terugmelding. In ieder geval weet u nu dat de zaak is behandeld. Of uw verzoek iets heeft uitgehaald is dan nog maar de vraag, uitsluitsel wordt door Google niet gegeven. Maar toch.

U leest er meer over op het webmaster blog artikel Reconsideration requests: Now with notifications.

Twee kleine puntjes, maar zeker het vermelden waard voor webmasters, SEO-specialisten en natuurlijk alle AdWords adverteerders.