Couponcodes in standaard webshop

De Standaard Webshop is uitgebreid met couponcodes. De webwinkelier die kortingen wil geven aan specifieke doelgroepen beschikt daarvoor nu over een breed scala aan mogelijkheden.

Het geven van korting is een krachtig middel om zowel bezoek als omzet te verhogen. Natuurlijk is het in de Integrace Standaard Webshop altijd al mogelijk om producten, al dan niet tijdelijk, in prijs te verlagen.

couponcodes in standaard webshop: ruime mogelijkheden voor kortingsactiesEen dergelijke prijsverlaging geldt echter direct voor alle klanten. De webwinkelier die hier meer diversificatie in wil aanbrengen beschikt met de couponcode-uitbreiding van de Integrace Standaard Webshop over krachtige nieuwe mogelijkheden.

Met de couponcode-module kan een ongelimiteerd aantal coupons worden gecreeerd. De winkelier beschikt over de volgende types coupons:

  • Vast kortingsbedrag of kortingspercentage
  • Drempelbedrag (minimum bedrag) voor het kunnen inwisselen van de coupon
  • Geldigheidsduur van een coupon
  • Aantal malen dat een coupon kan worden gebruikt
  • Couponcode
  • Couponwaarde (in euro of procenten)
  • Maximale Couponwaarde (in euro)

Door deze mogelijkheden te combineren kan een breed scala van kortingsacties worden opgezet. Zo kan er voor worden gekozen

  • om een couponcode te mailen aan het gehele klantenbestand, en een bepaalde korting te geven in een bepaalde week voor alle aankopen boven zeg 100 euro;
  • of om alle klanten een eigen individuele couponcode toe te zenden ter waarde  van een bepaald percentage van de aankopen in het afgelopen half jaar.

De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt.

Deze nieuwe module staat kosteloos ter beschikking van alle gebruikers van de standaard webshop.