Automatische generatie publicaties met Catalogue Publisher

Met Catalogue Publisher kunnen complexe productcatalogi, product prijslijsten en productsheets worden gegenereerd. De laatste release bevat de mogelijkheid om de aanmaak van deze publicaties in te plannen en geautomatiseerd te laten uitvoeren.

Catalogue Publisher omvat alle faciliteiten voor het samenstellen van publicaties. Catalogue Publisher betrekt zijn data uit Product Manager, het gereedschap voor centrale opslag voor alle productdata gedurende de gehele levenscyclus van producten.

Catalogue Publisher en Product manager zijn vooral zinvolle gereedschappen voor ondernemingen met veel productdata en veel publicaties, zoals (producerende) groothandels. Zonder deze gereedschappen is het beheer van een complex productassortiment en  de productie van catalogi, prijslijsten en productbladen vrijwel ondoenlijk.

 De laatste release van Catalogue Publisher bevat een Scheduler waarmee publicaties automatisch kunnen worden gesynchroniseerd en geëxporteerd. Taken kunnen éénmalig, dagelijks of wekelijks worden ingepland en uitgevoerd.

Met deze nieuwe technologie kan er voor worden gezorgd dat alle gedrukte informatie (cq alle informatie in PDF formaat) altijd up-to-date beschikbaar is.