FOP 1.0 ondersteuning in PrintManager 1.8

Apache FOP (Formatting Objects Processor) is een open source product dat – in combinatie met andere gereedschappen – zeer bruikbaar is voor de omzetting van XML naar fraaie PDF documenten.

FOP neemt XSL-FO als input en kan dat formaat transformeren naar PDF, PS, PNG en enkele andere formaten. De nadruk ligt hierbij op PDF.

XML naar PDF transformatie

FOP kan uitstekend worden ingezet voor de omzetting van XML naar PDF. Daarvoor moet uiteraard eerst XML worden omgezet naar XSL-FO. In XSL-FO wordt voor elk XML-element aangegeven waar dat op een pagina moet worden geplaatst en welke vorm dat element moet gaan krijgen.

Visuele Template Editors

Als die omzetting van XML naar XSL-FO handmatig moet gebeuren is dat uiteraard een heidens karwei; en voor deze transformatie worden dan ook vaak visuele editors ingezet. Hiermee worden de XML elementen geplaatst in een layout. Een voorbeeld van een dergelijke editor is XSLFast van jCatalog.

XSL-FO 

XSL-FO is een W3C standaard. In de standaard is uitgewerkt welke opmaakelementen moeten worden ondersteund door gereedschappen als FOP. Het Apache FOP project heeft als doelstelling om de standaard volledig te ondersteunen. Met versie 0.95 (waaraan vaak als FOP 1.0 wordt gerefereerd) is die doelstelling voor een belangrijk deel behaald. Op de pagina http://xmlgraphics.apache.org/fop/compliance.html ziet u de details.

PrintManager

PrintManager bestuurt de omzetting van XML naar PDF. PrintManager accepteert XML-files als input, roept een template aan om de XML om te zetten naar XSL-FO, en roept daarna een generator aan om de XSL-FO om te zetten naar PDF. Daarnaast is PrintManager in staat tot een hele reeks voor- en nabewerkingen. Zo kan output woden afgedrukt, gemaild, gefaxt, worden voorzien van OMR-codes, gearchiveerd, etcetera.

In PrintManager wordt FOP ondersteund als één van de generatoren voor de omzetting van XML naar PDF. Tot versie 1.7 betrof de ondersteuning FOP 0.20.5, de laatste versie voor 0.95. Met versie 1.8 van Printmanager wordt nu ook FOP 0.95 ondersteund.

PrintManager ondersteuning voor FOP 0.95

Voor PrintManager gebruikers betekent dit vooral dat er veel geavanceerdere templates kunnen worden gemaakt met – bijvoorbeeld - XSLFast of een andere editor die FOP 1.0 ondersteunt. Een belangrijk praktisch voordeel is verder dat de gegenereerde PDF-documenten nu doorzoekbaar zijn en kunnen worden geïndexeerd. Met eerdere versies van FOP was dat niet mogelijk.