SiteManager CMS Releases 6.6.1 - 6.6.3

Na de grote 6.6 release zijn er in 3 subreleases 6.6.1 tot 6.6.3 diverse kleine aanpassingen en bugfixes doorgevoerd.

Het betreft de volgende punten.

6.6.3 De wijze van verzending van nieuwsbrieven is volledig herzien. Voor de verzending wordt nu onze eigen Columba technologie ingezet. Hierdoor kunnen grote aantallen nieuwsbrieven veel sneller en betrouwbaarder dan voorheen worden verzonden. Columba biedt verder een veel betere basis voor o.a. bounce-management (de afhandeling van onbestelbare post).
6.6.3 Er zijn diverse kleine aanpassingen aan cross-browser scripts doorgevoerd voor verdere verbetering van performance.
6.6.3 De CSS voor de site was ten gevolge van een recente upgrade niet meer gekoppeld aan de html-editor, waardoor de opmaak van content in de editor verschilde van opmaak op de site. De koppeling is hersteld.
6.6.2 Er zijn diverse kleine aanpassingen aan de Add-dialoog in modules doorgevoerd voor verdere verbetering van performance.
6.6.2 De dialoog voor file-upload (buiten de html-editor) is gewijzigd, waardoor nu ook bestanden die eerder op de server zijn gezet kunnen worden geselecteerd.
6.6.1 Er zijn enkele kleine bugs gerepareerd in de image- en document manager componenten van de html-editor.
6.6.1 Er zijn diverse kleine aanpassingen doorgevoerd voor verdere verbetering van performance.
6.6.1 Wanneer in een module of custom type wordt geprobeerd om een item te verwijderen dat nog in gebruik is (een relatie heeft met een ander item), verschijnt een foutboodschap.