Shoxl Webshop Release 2.4

Versie 2.4 van de Shoxl webshop omvat onder andere meer geavanceerde koppelingen met productvergelijkingssites, een sterk verbeterd bestelproces, en een gastenboek.

Na de zeer omvangrijke 2.3 release volgt met 2.4 een release waarin de nadruk vooral op wat kleinere verbeteringen en optimalisaties ligt. Onderstaande tabel somt alle wijzigingen op. In de eerste kolom ziet u het referentienummer van de case.

 

9922 Vertalingen uitgebreid Door de uitbreidingen van de shop ontbraken veel vertalingen van labels. Deze zijn nu toegevoegd.
9777 Meer mogelijkheden opmaak productnaam met CSS Er is een subtitel beschikbaar bij een product waar de naam van de optie in staat, deze is nu in de CSS apart aan te spreken zodat je meer invloed hebt op de positie en opmaak hiervan.
9610 Creditnota factuurnummer webservice Er is een service beschikbaar om creditnota’s te maken met alle benodigde gegevens.
9502 Multi-shop functionaliteit Het is nu mogelijk om 1 assortiment via meerdere shops te ontsluiten.
9477 Productfeed voor Kieskeurig.nl Er is een productfeed gerealiseerd voor kieskeurig.nl.
9470 Referrers/meetcodes in deeplink vergelijkingssites Meetcodes zijn geplaatst in de links van vergelijkingssites zodat in Google Analytics terug te vinden is hoeveel verkeer er van een vergelijkingssite afkomt.
9427 Cufon werkt niet goed; jQuery ontbreekt jQuery is beschikbaar zodat ook deze commando’s kunnen worden gebruikt in CuFon.
9424 Betalingsscherm De teksten op het betalingsscherm (laatste scherm van het bestelproces) zijn verduidelijkt.
9411 Brede variant MasterPage Er is een brede variant van de MasterPage beschikbaar voor templates die breed zijn (lees geen rechter kolom hebben)
9405 Voorkomen dubbele bestellingen Het bestelproces is op diverse punten gewijzigd, vooral om onnodige dubbele bestellingen te voorkomen. De plaatjes die het bestelproces visualiseren zijn na gebruikersonderzoek subtiel aangepast. Shoppers die met de back-toets teruggaan in het bestelproces krijgen een duidelijke melding waarin wordt gewezen op het feit dat er al besteld is. Bestellers worden er daarnaast nadrukkelijk op gewezen dat bij eventuele betalingsissues altijd later kan worden betaald middels die link in de email die na de bestelling is ontvangen.
9377 Optimalisering laadtijd plaatjes Het image-systeem is flink verbeterd. Plaatjes worden efficiënter opgebouwd en opgeslagen op de server zodat ze sneller geladen worden.
9313 Geavanceerde productfeeds vergelijkingssites In de exportfeed naar vergelijkingssites kun je naast extra velden die dynamisch gevuld worden (met gegevens uit de database) nu ook statische velden toevoegen. Deze waarde is dan dus voor elk product gelijk.
9301 Gewijzigde opbouw factuurnummer Er is keuze uit de opbouw van het factuurnummer. Er zijn 6 verschillende manieren beschikbaar:
- Default (de manier waarop het nu is: 0000000123)
- ShortYear (1000000123)
- Year (2010000123)
- YearMonth (2010040123)
- ShortYearMonth (1004000123)
- Month (0400000123)
9279 Belgie ipv BE, Nederland ipv NL In zowel het overzichtlijstje op de website als in de bevestigings-email staat nu de naam van het land in plaats van de landcode.
8898 Toevoeging gastenboek / Klantenreacties Het gastenboek is beschikbaar in deze release. Hier kunnen door de bezoeker reacties worden geplaatst die vervolgens in SiteManager beschikbaar zijn voor publicatie door de beheerder van de webshop.
8258 Creditnota’s Er is een API beschikbaar waarmee creditnummering wordt opgebouwd.