Verkorte URL’s en canonical links in SiteManager CMS

In de nieuwste release van SiteManager CMS is opnieuw veel aandacht besteed aan SEO. De focus lag hierbij op URL-rewriting, en vooral op de mogelijkheid om via het CMS verkorte URL’s in te kunnen geven. Daarnaast is aandacht besteed aan het beheer van canonical links.

Relevante URL’s met URL-rewriting

URL-rewriting is gericht op het herschrijven van pagina-adressen naar een zoekmachine-vriendelijke variant. In het adres van dynamische pagina’s worden vaak allerhande parameters meegegeven in de URL. Deze kan hierdoor erg lang en onleesbaar worden, voor zowel menselijke bezoekers als voor zoekmachines.

Door dynamisch gegenereerde URL’s te vervangen door korte exemplaren waarin relevante zoektermen zijn verwerkt worden deze direct relevant voor zowel bezoekers als zoekmachines.

Ingave korte URL via SiteManager CMS

SiteManager CMS (en de bijbehorende componentenbibliotheek SitePublisher) beschikt al lang over krachtige URL-rewriting functies. In de nieuwste versie van SitePublisher is deze functionaliteit grondig onder de loep genomen en volledig herbouwd.

  • Het laatste deel van een url (het gedeelte achter de laatste schuine streep) bestaat momenteel uit de paginanaam, gevolgd door “.aspx”. In het CMS kan er nu voor worden gekozen om deze te vervangen door een eigen keuze. Dus in plaats van www.integrace.nl/Page/63/producten.aspx kan nu eenvoudig worden ingesteld dat de pagina moet worden gevonden onder www.integrace.nl/Page/63/cms-producten.
  • Het is tevens mogelijk om de volledige URL (althans, het gedeelte achter de domeinnaam) te vervangen door een eigen keuze. Voor genoemde pagina zou dus ook kunnen worden gekozen voor www.integrace.nl/cms-producten.

Voorkom duplicate content met de canonical link

Bij het herschrijven van URL’s moet wel worden gezorgd dat content onder één URL bereikbaar is. Wanneer zowel de originele URL als de nieuwe URL blijven werken is al snel sprake van “duplicate content”, iets dat Google niet waardeert. De situatie kan nog veel ingewikkelder worden als URL’s tussentijds nog eens worden gewijzigd.

Sinds begin 2009 biedt Google met de “canonical link” tag een manier om aan te geven wat de geprefereerde versie is van een URL, als content onder meerdere URL’s beschikbaar is. Door deze link tag in de header van een pagina te plaatsen kan worden aangegeven dat de pagina een duplicaat of afgeleide is van een andere pagina. Die originele pagina krijgt dan alle linkwaarde, en is ook de pagina die wordt getoond in zoekresultaten.

Canonical link management via SiteManager CMS

  • Voor elk item dat meerdere malen wordt gepubliceerd, bijvoorbeeld op verschillende sites, kan worden aangegeven welk item het origineel is (waarna de canonical links automatisch worden gezet bij de duplicaten)

Beheer URL via SiteManager CMS

  • In het CMS kan worden aangegeven welke URL hoort bij welke site. Deze “base-url” kan vervolgens worden uitgebreid met een subdirectorynaam (zoals /nl), bijvoorbeeld om verschillende taalversies te onderscheiden.
  • Via het CMS kan nu site-breed een vaste prefix voor pagina-titels worden meegegeven.

Veel van de behandelde zaken konden natuurlijk ook al programmatisch of via IIS worden geregeld. Met de nieuwe versie van SitePublisher kan de gebruiker dit nu echter zelf, zonder tussenkomst van een programmeur.

Beschikbaarheid SitePublisher raamwerk

Nieuwe sites die wij realiseren maken automatisch gebruik van het nieuwe SitePublisher raamwerk waarin deze functionaliteiten beschikbaar zijn.

Bestaande SiteManager CMS sites die gebruik willen maken van de beschreven functionaliteiten moeten worden gemigreerd naar het nieuwe SitePublisher raamwerk. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

Natuurlijk bouwen wij onze eigen sites met onze eigen software, en de eerste plek waar u deze veranderingen concreet kunt zien is in de (volledig herbouwde) Integrace site. Deze gaat naar verwachting rond 1 juli live.