Internet Explorer 8 SmartScreen filter rapporteert sites onterecht als onveilig

Micorosft's IE8 SmartScreen Filter, bedoeld om "malware" buiten de deur te houden, heeft op 4 november wereldwijd problemen veroorzaakt door onterecht grote groepen sites te blokkeren. Hieronder de sites van banken, creditcardmaatschappijen - en enkele onderdelen van SiteManager CMS.

Microsoft SmartScreen geeft een niet te missen waarschuwing wanneer sites worden bezocht die op een "lijst van onveilige sites" staan. Op 4 november trad deze feature echter in werking voor een groot aantal sites van banken, creditcard maatschappijen zoals Visa  en andere bedrijven. Het probleem trad wereldwijd op.

Microsoft heeft het probleem inmiddels geanalyseerd en opgelost. De officiele reactie luidt: “The SmartScreen Filter was unintentionally blocking a group of websites sites earlier today.  The issue has been resolved and we apologize to the customers and sites that were affected.  We understand the root cause and have taken preventive action.  We take security seriously and are committed to delivering a trusted browsing experience.” Details over de oorzaak van het probleem zijn verder niet gegeven.

In Nederland is ook het Integrace CMS product SiteManager CMS, en bepaalde onderdelen van het Shoxl webshop dashboard, enige tijd door SmartScreen geblokkeerd geweest. Wij benadrukken graag dat onze software veilig was en is, en er geen enkele reden is voor ongerustheid of twijfel op dit punt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met .

Meer informatie hierover vindt u onder andere op zdnet: http://www.zdnet.com/blog/microsoft/internet-explorer-8-malware-filtering-problem-hits-users-across-the-web/7884