Case: Vernieuwde portal voor Netsourcing

Met de integratie van Netsourcing en Leones ontstond behoefte aan een beter gedifferentieerde marktbenadering op internet. In een intensieve samenwerking met Integrace is een nieuw webportaal gerealiseerd met uitgebreide mogelijkheden om segmenten te profileren.

Netsourcing is een gerenommeerde naam op het gebied van outsourcing. Sinds 2002 wordt al voor een breed scala aan opdrachtgevers het beheer op de ICT infrastructuur en ICT applicaties uitgevoerd. Het bedrijf is Gold-Certified partner van Microsoft op het gebied van applicatiehosting, en - als één van de weinige partijen in Europa - Microsoft Saas (Software as a Service) Incubation Center.

Vanaf januari 2010 is Netsourcing samengegaan met Leones, een ICT dienstverlener met een complete portfolio aan diensten voor zorginstellingen.  Hiermee is het dienstenpakket van Netsourcing sterk verbreed.

Gesegmenteerde marktbenadering i.c.m. merk versterking

Binnen de bestaande site was het zeer complex om alle marktsegmenten voldoende aandacht te geven, en om er voor te zorgen dat doelgroepen zich voldoende herkenden in de site die zij bezochten. Tegelijkertijd was er wel de behoefte om het merk Netsourcing stevig in de markt te blijven zetten.

In een nauwe samenwerking met Integrace is een oplossing gezocht waarbij aan beide doelstellingen kon worden voldaan. In enkele brainstormsessies zijn allereerst de marketing doelstellingen aangescherpt, en is vervolgens een nieuw siteconcept ontwikkeld.

Doelgroepgerichte portalen

In het nieuwe concept hebben alle marktsegmenten een eigen portaal, dat volledig is gericht op de desbetreffende doelgroepen. In het portaal worden uitsluitend de voor de doelgroep relevante diensten gepresenteerd, wordt de taal van de doelgroep gesproken, en wordt beeldmateriaal gebruikt waarin de doelgroep zich herkent. Linksboven ziet u de corporate portal; daaromheen drie van de vier portalen voor een specifiek marktsegment of product.

 

Netsourcing Portaltd>   Netsourcing reseller en partner portaal   
     
Netsourcing portaal voor de zorg   Netsourcing portaal cross-segment VOIP telefoniediensten

 

De portalen zijn bereikbaar onder een eigen url, die ook in de marketing uitingen wordt gebruikt. Alle portalen maken gebruik van dezelfde vormgeving, maar in een eigen kleurstelling. Er is dus sprake van een duidelijke referentie naar Netsourcing, maar tevens van een eigen gezicht.

Er zijn inmiddels klantportalen gecreëerd voor de sectoren Gezondheidszorg, Gemeenten/overheid, en Professionele Partners. Verder wordt met een Telefonie portal bijzonder aandacht geschonken aan de Hosted VOIP producten en diensten die "cross-segment" worden aangeboden.

Flexibele en wendbare opzet

Het concept maar ook het onderliggende systeem is zeer flexibel. Wanneer de focus komt te liggen op nieuwe marktgebieden is  het eenvoudig om die de aandacht te geven die vanuit marketing optiek wenselijk is. Het systeem is dus net zo wendbaar als de onderneming zelf, en maakt het eenvoudig om snel in te spelen op gewijzigde marktomstandigheden.

In ditzelfde traject is tevens het YuAre platform, waar online werkplekken kunnen woren afgenomen, duidelijker neergezet. Alle communicatie richting YuAre partners is verplaatst naar het partner portaal, en YuAre richt zich uitsluitend tot de directe klant.

Dit traject is een uitstekend voorbeeld van de Integrace dienstverlening op het gebied van online marketing: van strategie tot en met implementatie, in een zeer nauwe samenwerking tussen klant en leverancier.