Droptoprinter ondersteuning voor Word en Excel

Heeft u ooit een foto of document direct vanaf uw smartphone of tablet willen afdrukken op uw printer? Met Droptoprinter, een gratis toepassing van Integrace, kan het.

Droptoprinter gebruikers krijgen een eigen Droptoprinter mailbox. Documenten en foto’s die als attachment bij een mailtje naar deze mailbox worden gezonden, worden automatisch afgedrukt op de eigen printer. Om dit mogelijk te maken houdt een applicatie op de eigen pc de Droptoprinter mailbox voortdurend in de gaten.

droptoprinter- voor autoprint pdf, jpg, word, excel

Printen vanaf smartphone of tablet

Droptoprinter is als beta-versie geïntroduceerd in mei van dit jaar, met ondersteuning voor het afdrukken van PDF documenten en van foto’s.  In de nieuwe versie wordt nu ook het afdrukken van Word en Excel documenten ondersteund. Op korte termijn komt ook het afdrukken van HTML-pagina’s en e-mail beschikbaar.

Autoprint van emails en bijgevoegde documenten

Deze handige applicatie maakt het niet alleen makkelijk om documenten en foto’s direct vanaf een smartphone af te drukken, maar maakt het ook mogelijk ontvangen mailtjes direct bij ontvangst naar de printer te sturen. In de meeste emailpakketten vergt dit niet meer dan een simpel filter, gecombineerd met een automatische forward naar de eigen Droptoprinter mailbox.

Automatische omzetting van Word en Excel naar PDF

Word en Excel documenten die worden verwerkt door Droptoprinter worden automatisch omgezet naar PDF formaat. Deze PDF wordt dan lokaal opgeslagen in de Droptoprinter map op de iegen computer. Droptoprinter is dus ook uitstekend inzetbaar om documeten snel en automatisch om te zetten naar PDF.

Droptoprinter is gratis voor persoonlijk gebruik. De beta-versie van deze software is ook gratis voor zakelijke toepassingen. Gebruikers van Droptoprinter beschikken altijd automatisch over de nieuwste versie. Meer informatie over Droptoprinter is te vinden op de Droptoprinter website, www.droptoprinter.com.