EZ-base: uniforme productgegevens voor de technische groothandel

EZ-base is een centrale productendatabase voor de ijzerwaren- en gereedschappenbranche. Deze database en alle gereedschappen om deze te vullen en uit te lezen worden momenteel volledig herbouwd door Integrace.

ez-base: database technische groothandel Technische groothandels werken met een enorm groot assortiment. In het verkoopproces spelen catalogi en in toenemende mate ook webshops een belangrijke rol. Het verzamelen van alle benodigde productdata is echter zeer tijdrovend. Beeldmateriaal ontbreekt vaak en verschillende toeleveranciers hanteren elk hun eigen standaard. Een catalogus is daardoor vaak al weer verouderd op het moment dat deze is gedrukt.

EZ-base is een gezamenlijk initiatief van de inkooporganisaties Ferney, Necomij, Transferro en Zevij, plus de groothandel Destil, die deze uitdaging heeft opgepakt. EZ-base is zowel een database als een organisatie. De EZ-base organisatie bewaakt de kwaliteit van de ingevoerde data, en levert diensten bij het vullen.  De productdata in EZ-base wordt aangeleverd door leveranciers, gecontroleerd en geclassificeerd door EZ-base, en vervolgens ter beschikking gesteld aan groothandels die de data gebruiken voor hun catalogus of webshop.

Herbouw EZ-base: Scrum en Microsoft .Net

De EZ-base database en applicatie zijn functierijk en daarmee inmiddels erg complex. Hoewel de applicatie nog prima voldoet aan de eisen van zijn gebruikers, laat de uitbreidbaarheid en schaalbaarheid te wensen over. Om klaar te zijn voor de toekomst heeft EZ-base besloten tot een volledige herbouw van het systeem op basis van Microsoft .Net.

De architectuur, bouw én hosting van deze nieuwe applicatie zijn belegd bij Integrace. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan de al langer bestaande relatie tussen EZ-base en Integrace: Integrace was al de leverancier van de EZ-shop, de standaard webshop die EZ-base aan zijn gebruikers aanbiedt. Voor Integrace is dit project tevens een logisch vervolg op de bestaande activiteiten op het gebied van product lifecycle management, product databases en webshop technologie.  Alle benodigde kennis en kunde voor een project van deze complexiteit en omvang is daarmee al aanwezig binnen het bedrijf.

De herbouw van EZ-base vergt een doorlooptijd van circa 9 maanden. In het project wordt de “scrum” aanpak gevolgd. Hierbij wordt door een multi-disciplinair team in korte “sprints” (iteraties met een doorlooptijd van enkele weken) telkens werkende en testbare software opgeleverd. Het project zal naar verwachting in maart worden afgerond, en vormt een uitstekende  illustratie van onze capaciteiten op het gebied van zeer complexe maatwerk software.