Filters in webshops (deel 2)

In deel 2 van deze blogpost over "Filters in webshops" behandelen we de wijze waarop filters kunnen worden ingezet; en kijken we naar de opzet van filters wanneer er sprake is van zeer veel productkenmerken waarop gefilterd zou kunnen gaan worden.

Aanroepen van filters via links / URLs

Wanneer een filter wordt samengesteld in het filterblok, wordt in feite een URL samengesteld. Dit is ook zichtbaar in de adresbalk. Wanneer de gebruiker via het filterblok zoekt naar “alle Dekbedovertrekken uit de Organic Collection” wordt een URL samengesteld die luidt: http://walra.goedlinnen.nl/Search.aspx?productsubgroupid=1&collectionid=2.  Hierbij staat “productsubgroupid=1” voor de Categorie Dekbedovertrekken, en “Collectionid = 2” voor de Collectie Organic.

Met behulp van een dergelijke URL kan een filter ook eenvoudig onder een link worden gehangen, of zelfs onder een menu-item. Dit is de manier waarop de filters 6, 7 en 8 werken. Daarnaast kan zo’n filter worden ingezet in online advertenties: een Adwords advertentie kan dan direct naar de meest relevante productselectie springen, bijvoorbeeld naar het Sale assortiment.

Voor een optimale indexatie door Google is het van belang dat de pagina waarop een filterresultaat verschijnt ook kan worden voorzien van alle bekende metatags, die Google vertellen waarover de pagina gaat. Dit wordt keurig afgehandeld in Shoxl webshops. Wanneer een pagina wordt aangemaakt die doorverwijst naar het filterresultaat (een redirect heeft naar de filter URL), kan op die pagina alle benodigde meta-informatie worden gezet.

 

Filters opvoeren als pagina redirect geeft de mogelijkheid meta-tags in te voeren     Mate-tags op filter resultaatpagina's  

Filteren bij zeer veel productkenmerken

In de Shoxl webshops is het aantal productkenmerken vaak redelijk beperkt. Bij omvangrijke assortimenten met heel diverse producten en veel verschillende productkenmerken wordt het aanbieden van goede filters snel heel complex. Er moet dan, liefst volgens vaste regels, worden bepaald welke filters en filterwaarden getoond gaan worden.

Een simpel algoritme voor het vaststellen van te tonen filters en filterwaarden zou bijvoorbeeld kunnen zijn: Toon alle eigenschappen die bij alle productgroepen binnen een classificatie (en diens subclassificaties, indien van toepassing) aanwezig zijn, en waar alle producten een waarde voor hebben. Presenteer de filters in de volgorde die wordt gevonden in de eerste productgroep. Laat maximaal 3 filters/productkenmerken zien met de drie kenmerkwaarden die het meeste voorkomen.

In de EZ-shops, een standaard shop die draait op het standaard Integrace shop platform en die op de markt wordt gebracht door EZ-base, wordt een dergelijk algoritme gehanteerd. Ook in zeer grote productverzamelingen blijkt deze aanpak alle nodige handvatten te geven om snel het benodigde product te vinden.

 

Filteren in EZ-shops bij zeer veel productkenmerken