Competentiemonitor nu geschikt voor Apple/Safari

De Competentiemonitor is een gezamenlijk product van Integrace BV en AO Consult. De Competentiemonitor brengt de competentie-ontwikkeling van docenten in het PO, VO en MBO/HBO in beeld. Met ingang van versie 3.0 is het product nu ook beschikbaar voor het Apple platform.

compwetentiemonitor geschikt voor Apple / Safari De Competentiemonitor ondersteunt scholen bij het uitvoeren van 360-graden evaluaties. Hierin geven leidinggevenden, collega’s,  leerlingen en de docent zelf hun oordeel over de competenties van een docent. De Competentiemonitor biedt daartoe een aantal instrumenten, met als belangrijkste: gestructureerde vragenlijsten, leerling enquêtes, en lesobservaties.

Uit deze input wordt een integraal beeld opgebouwd van de capaciteiten en competenties van een docent. Deze informatie dient dan als basis voor een ontwikkelings- of beoordelingsgesprek. Door de 360-graden evaluatie regelmatig te herhalen, wordt ook inzichtelijk hoe de docent zich ontwikkeld op de gebieden die de school belangrijk vindt.

Competentiemonitor - maatwerk software door Integrace De resultaten van een 360-graden evaluatie zijn een belangrijk onderdeel van het bekwaamheidsdossier, waarin op gestructureerde wijze wordt vastgelegd over welke bekwaamheden een docent beschikt. Ook andere informatie dan de 360-graden evaluatie kan eenvoudig worden vastgelegd. Met de Competentiemonitor beschikken scholen daarmee over een volledig digitaal bekwaamheidsdossier.

De Competentiemonitor draait volledig “in de cloud”; er hoeft dus niet lokaal te worden geïnstalleerd. Scholen sluiten eenvoudig een abonnement af en kunnen daarna aan de slag. Tot en met versie 2.X kon dat uitsluitend op het Windows platform; vanaf versie 3.0 wordt ook Safari op het Apple platform ondersteund. Versie 3.0 is per direct beschikbaar.

De Competentiemonitor is ontwikkeld in opdracht van een aantal scholen in het Voortgezet Onderwijs, en na een succesvolle en uitgebreide praktijktest ook beschikbaar gekomen voor andere onderwijsinstellingen. Het product wordt inmiddels breed gebruikt in de markt

Het product is een uitstekend voorbeeld van de capaciteiten van Integrace op het gebied van de ontwikkeling van maatwerk oplossingen.

Meer informatie over de Competentiemonitor is te vinden op www.competentie-monitor.nl .