Stoppen met AdWords bij SEO succes?

Stel: u adverteert zich suf op AdWords, in afwachting van een goede positie binnen de normale zoekresultaten. En dan komt die dag dat uw site glorieus binnenstoomt op de eerste pagina van zoekresultaten. Een goed moment om te stoppen met AdWords?

Een goede positie binnen organische zoekresultaten kost tijd. Met Adwords bent u daarentegen direct in beeld op alle gekozen zoektermen. Het kost wat, maar dan heb je ook wat – en wel direct.

Adwords en SEO: alternatieven of complementair?

Voor nieuwe sites of activiteiten worden daarom bij de start vaak Adwords advertenties ingezet. Zodra met een behoorlijke SEO-inspanning een behoorlijke positie binnen de normale zoekresultaten is verkregen worden de advertenties dan gestopt. De aanname: het toegenomen verkeer uit de normale zoekresultaten zal het gemiste AdWords verkeer wel (meer dan) goed maken. Maar is dat ook zo?

Google Dwords Ads Pause Studies Een helder “nee” op deze vraag is uiteraard van groot belang voor Google. Wanneer de kliks uit zoekresultaten in feite “boven op” de kliks uit normale zoekresultaten komen, is adverteren ook zinvol als een site uiteindelijke een hoge positie heeft verworven binnen de normale zoekresultaten. Een leuk onderwerp dus voor Google Research.

En jawel hoor, gisteren mochten we alweer de tweede studie begroeten die duidelijk maakt dat u vooral moet blijven adverteren, goede resultaten uit SEO of niet.

Search Ads Pause Studies

Deze bevindingen zijn een vervolg op de “Search Ads Pause Studies” uit 2011. Hierin werd de vraag beantwoord of het pauzeren van advertenties leidt tot een stijging van organische verkeer.

Uit dat onderzoek bleek dat dat nauwelijks het geval was: 89% van het verkeer uit AdWords werd niet vervangen door kliks op normale zoekresultaten. Of met andere woorden, het bezoek aan sites daalde fors als advertenties werden uitgezet.

Impact of Organic Ranking on Ad Click Incrementality

In de studie "Impact of Organic Ranking on Ad Click Incrementality" d.d. 27 maart 2012 is nu gekeken naar twee aanvullende vragen, namelijk: Hoe vaak vinden we een AdWords ad en een organisch zoekresultaat van dezelfde adverteerder nu eigenlijk op één pagina, en:  maakt het nog uit op welke positie dat zoekresultaat staat?

Uit de studie blijkt dat er in gemiddeld 81% van de vertoningen van een AdWords ad, de adverteerder niet voorkwam in de organische zoekresultaten. Op zich natuurlijk niet zo verwonderlijk, aangezien het nu eenmaal lastig is om hoog te scoren in de organische zoekresultaten.

Veel interessanter is het antwoord op de tweede vraag: maakt de positie binnen de normale zoekresultaten nog uit? Op die vraag is het antwoord een overduidelijk “ja”. Bij een toppositie is 50% van de kliks op advertenties incrementeel. In positie 2-4 stijgt dat direct al weer naar 82%, en bij posities 5-10 zitten we zelfs op 96%.

Adverteren loont - en niet alleen voor Google ;-)

Zoals goede statistici betaamt, en uit hoofde van onafhankelijkheid, worden hierbij natuurlijk nog allerhande kanttekeningen geplaatst door de onderzoekers. 

Maar de hoofdlijn lijkt toch wel overeind te blijven: adverteren loont, óók als u er in bent geslaagd om binnen normale zoekresultaten goed te scoren. En omgekeerd: adverteren is géén plaatsvervanger voor een goede organische positie.