Rich Snippets voor betere zichtbaarheid van uw shop

Rich Snippets zijn de tekstfragmenten die getoond worden in de Google zoekresultaten en die zijn ”verrijkt” met additionele informatie, zoals de gemiddelde beoordeling die bezoekers geven aan een webshop. Met rich snippets valt uw site of shop beter op in de lijst van zoekresultaten, en zal deze dus meer kliks genereren.

Een standaard zoekresultaat bestaat uit een titel, URL, en een aantal tekstregels. Google kiest dit tekstfragment (de “snippet”) zo zorgvuldig mogelijk, zodat de zoeker in één oogopslag een goede indruk heeft van de onderliggende pagina. 

In een verrijkt zoekresultaat (“rich snippet”) wordt additionele informatie getoond die nog duidelijker maakt waar het in de onderliggende pagina om draait. Zo kan bij een product bijvoorbeeld de prijs en gemiddelde waardering van gebruikers worden weergegeven.

Om een rich snippet te kunnen produceren moet Google de pagina-inhoud begrijpen. Site-eigenaren kunnen Google daarbij op weg helpen door relevante informatie op de pagina te markeren. Dat markeren kan op verschillende manieren (zie bijvoorbeeld: “Rich snippets (microdata, microformats, and RDFa)” in de webmaster helpfiles).

Rich snippets in Integrace webshops

Een rich snippet valt meer op dan een regulier zoekresultaat, en neemt ook meer ruimte in op de pagina. En die verhoogde zichtbaarheid leidt vrijwel direct tot meer bezoek. Reden genoeg dus om rich snippets zeer serieus te nemen.

In de laatste release van het Integrace standaard webshop platform worden de mogelijkheden van rich snippets gebruikt voor de weergave van klantbeoordelingen in zoekresultaten. Het zoekresultaat toont zowel het aantal sterren dat de webshop krijgt, als het aantal beoordelingen. En dat is toch maar weer mooi een regeltje extra aandacht voor de webshop, zoals goed te zien is in het onderstaande voorbeeld.

Rich Snippets in het Integrace Webshop Platform
Voor webshops zijn naast de beoordeling van de webshop zelf, ook nog productkenmerken als prijs, beschikbaarheid en weer het klantoordeel relevant voor opname in rich snippets. Google kan ook over deze productkenmerken worden geïnformeerd door ze te markeren op de productpagina’s in de shop.

Voor producten bestaat binnenkort ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de Google Product Feed, die beheerd kan worden via het Google Merchant Center. Op dit moment verwerkt Google deze info in Nederland nog niet in rich snippets, maar ondersteuning is al wel aangekondigd. De informatie wordt al wel gebruikt voor AdWords advertenties. Ook Google Product Feeds maken een standaard onderdeel uit van ons webshop platform.

Rich snippets in AdWords advertenties

Overigens worden ook AdWords advertenties vaak verrijkt met klantbeoordelingen. De Googlebot haalt deze info echter niet op bij de shop die adverteert, maar bij de partij die beoordelingen verzamelt en presenteert.  De verantwoordelijkheid voor het correct markeren van informatie ligt dan dus bij die partij. Integrace werkt op dit gebied samen met de Feedback Company. Dat eea daar prima is geregeld mag blijken uit de volgende advertentie van de Walra Store.  

Kortom: wilt u op een goedkope manier opvallen en meer bezoek genereren? Oriënteer u dan vooral goed op de rich snippets mogelijkheden die Google biedt. Of maak gewoon gebruik van het Integrace webshop platform - dan komt alles vanzelf goed ;-)