Website Keurmerkinstituut krijgt Waarmerk Drempelvrij

Op 22 oktober heeft keurmerk.nl, de website van het Keurmerkinstituut, het certificaat Drempelvrij Niveau 1 verkregen.

Drempelvrij certificaat voor Keurmerk.nl

Met dit certificaat wordt aangegeven dat de website keurmerk.nl goed toegankelijk is voor iedereen met een beperking.

De Webrichtlijnen zijn in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgesteld. De doelstelling hierbij is dat de overheid transparanter, toegankelijker, effectiever en efficiënter wordt.

De richtlijnen voor Waarmerk drempelvrij.nl zijn gebaseerd op de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 1.0) van het World Wide Web Consortium (W3C). Deze richtlijnen zijn gevat in 16 ijkpunten, die elk weer kunnen bestaan uit één of meerdere criteria. Een toetsing aan deze richtlijnen vindt plaats aan de hand van door Stichting Waarmerk drempelvrij.nl samengestelde normdocumenten.Drempelvrij certificaat en zoekmachine-optimalisatie

Keurmerk.nl is ontworpen en gerealiseerd door Integrace, en voor content beheer wordt SiteManager CMS ingezet.

Bij een goed gebruik van SiteManager CMS wordt al aan een groot deel van de webrichtlijnen voldaan. Met “goed gebruik” bedoelen we dan dat alle meta-informatie die kan worden ingevuld ook daadwerkelijk wordt ingevuld in het systeem. Zo moeten er in tabellen bijvoorbeeld rij- en kolomheaders worden gehanteerd, en moeten plaatjes netjes zijn voorzien van alt-tags.

Naast meta-content gerelateerde zaken zijn er ook zaken van meer technische aard die goed geregeld moeten zijn in de website, zoals het gebruik van scripts.   

Het voldoen aan de webrichtlijnen is niet alleen belangrijk vanuit de wens om goed toegankelijk te zijn voor website-bezoekers met een beperking, maar ook vanuit het oogpunt van zoekmachine-optimalisatie. De Google spider die de site bezoeket kan tenslotte ook niet zien of horen, en moet toch goed kunnen begrijpen wat het onderwerp is van een pagina. Door SiteManager CMS goed te vullen worden dus eigenlijk twee vliegen in één klap geslagen.