Responsive website voor Competentiemonitor

Vandaag is de nieuwe website van Competentiemonitor live gegaan. De responsive website levert een betere overzicht voor klanten, en instellingen op zoek naar een online competentie management instrument.

De Competentiemonitor is een gezamenlijk product van Integrace BV en AO Consult. De Competentiemonitor brengt de competentie-ontwikkeling van docenten in het PO, VO en MBO/HBO in beeld.

Met de Competentiemonitor is het mogelijk om 360°-beoordelingen uit te voeren, en een bekwaamheidsdossier op te stellen. Voor een 360°-beoordeling worden alle representanten van alle groepen die een oordeel kunnen hebben over de desbetreffende medewerker gevraagd om hun mening. Dat zijn in het geval van docenten geven de leidinggevenden, collega’s, leerlingen, en de docent zelf hun oordeel over de competenties van een docent.

Website Competentiemonitor

Leerlingenenquêtes

Met de nieuwe plannen van de Tweede Kamer om leerlingen mogelijk hun docenten te laten beoordelen is dit digitaal instrument voor competentie management relevanter dan ooit. De Leerlingenenquête is namelijk een belangrijk onderdeel van de 360°-evaluatie binnen de Competentiemonitor.

Op www.jouwmening.nu kunnen leerlingen met de inlogcode die ze van hun docent krijgen een vragenlijst invullen over de desbetreffende docent. In de Leerlingenenquête geven leerlingen anoniem hun mening over het functioneren van een docent via een vereenvoudigde digitale enquête. De leerling-vragen zijn direct gekoppeld aan gedragsindicatoren, maar zijn verwoord in begrijpelijke taal voor de leerling.

Nauwe samenwerking met onderwijsveld

De Competentiemonitor is ontwikkeld door Integrace en AO Consult, onder aansturing van 8 VO-scholen. Ook nu nog gebeurt de verdere ontwikkeling in zeer nauwe samenwerking met het onderwijsveld. Sinds 2007 heeft de Competentiemonitor een snelle groei doorgemaakt en wordt het ingezet op meer dan 40 scholen. Met de nieuwe moderne website is de Competentiemonitor klaar voor de toekomst.