Open of closed source software? Het beste van beide werelden

Bij de zoektocht naar de juiste software, komt vaak ook de overweging voor of men voor open source of juist closed source software wil gaan. Aan beide opties zitten verschillende voor- en nadelen. Daarom zal het ene bedrijf beter uit de voeten kunnen met open source, en de andere met closed source software. Het is aan u om de juiste keuze te maken voor uw bedrijf, maar wellicht kan dit artikel u daarmee verder helpen.

Definities open source versus closed source

Open source betekent letterlijk “open bron”, en staat in het geval van software voor vrije software die gebruikt, aangepast en doorverkocht mag worden. Dat betekent dat allerlei programmeurs van over de hele wereld in hun vrije tijd aan de software kunnen werken en deze kunnen verbeteren. Input van veel verschillende ontwikkelaars zorgt ervoor dat de software snel kan verbeteren.

De vier essenties van Open Source Software zijn:

  • De vrijheid om het programma te gebruiken voor elk doel.
  • De vrijheid om de manier waarop het programma werkt te bestuderen en naar eigen behoefte aan te passen.
  • De vrijheid om het programma te verspreiden om anderen te helpen.
  • De vrijheid om het programma te verbeteren en te verspreiden, zodat de hele gemeenschap hier voordeel van heeft.

Vrije beschikbaarheid van de broncode is dus een onmisbaar onderdeel om deze vier vrijheden te kunnen realiseren. Ter vergelijking: voor een closed source programma moet een licentie gekocht of verkregen worden voordat het programma gebruikt kan en mag worden, en meestal is de broncode ook mét licentie niet in te zien.

Voordelen en vooroordelen

Voordelen van open source systemen zijn onder anderen: de beperkte leveranciersafhankelijkheid, veel vrijheid, het grote aanbod aan functionaliteiten en informatiebronnen, en de updates en verbeteringen die door de achterban ontwikkeld worden..

Voordelen van closed source systemen kunnen bijvoorbeeld zijn: de kwaliteitseisen die gesteld kunnen worden bij een bedrijf met winstoogmerk, de automatische updates bij nieuwe versies, de veiligheid, en de support die gegeven wordt.

Aan de naam “Open Source” hangen een paar aannames die niet altijd waar zijn. Bij open source software is bijvoorbeeld niet per definitie helemaal gratis. Open source software is in veel gevallen gratis te downloaden en gebruiken. Echter, wanneer het software programma groter wordt, bijvoorbeeld bij een CMS, zullen er developers aan te pas komen om het te implementeren, en moet er bijvoorbeeld ook voor hosting gezorgd worden. Ook zijn er vaak toevoegingen ontwikkeld waar wél een prijskaartje aan hangt.

Ook de aanname dat open source kwalitatief beter is dan closed source software is niet altijd gegrond. De filosofie achter open source software is dat, omdat er zoveel verschillende developers aan bijdragen, het systeem continue verbetert. Dit betekent dus dat de software voor verbetering afhankelijk is van de achterban, dus zij bepalen ook welke problemen er worden opgelost. Ook is open source software, doordat de bron door iedereen is in te zien, vatbaarder voor hackers. Daarentegen hebben aanbieders van closed source software een winstoogmerk. Zij zijn dus van goede kwaliteit en veiligheid van de software afhankelijk voor het voortbestaan van het bedrijf. Daarom is kwaliteit van open source software dus zeker niet per definitie beter dan van closed source software. Hetzelfde geldt voor de continuïteit van de software. Dat is bij open source software geen garantie, want wanneer de developers die de software onderhielden besluiten er geen tijd meer in de investeren, liggen de ontwikkelingen dus stil. Bij closed source kan men er door het winstoogmerk van het bedrijf vanuit gaan dat zij updates blijven leveren en bugs zullen fixen.

Hoe maakt Integrace gebruik van de voordelen van beide?

Integrace maakt gebruik van het open source Microsoft .Net framework, voor de ontwikkeling van alle producten en projecten. Microsoft .NET biedt een stabiele en toekomstvaste omgeving. De software van Integrace is dus gebaseerd op open source technologieën. Echter zijn de bronnen van de producten van Integrace niet vrij in te zien. Integrace maakt dus gebruik van open source software, maar is zelf closed source. Developers kunnen de software van Integrace wel gebruiken voor verdere ontwikkeling van producten, maar dit gebeurt via een SDK. Ook levert Integrace in service bij haar producten, zijn ze zeer veilig, en komen er regelmatig updates. 

Door het gebruik van Microsoft .Net profiteren de klanten van Integrace van het vernieuwende en innovatieve karakter van het open source netwerk van .Net. Aan de andere kant profiteren zij ook van de support en kwaliteit die Integrace garandeert bij alle producten. Op deze manier kunnen klanten dus genieten van alle voordelen die open source systemen met zich meebrengen, maar zijn de nadelen minimaal.