RegioGrid: van een gezamelijk idee tot een krachtig publicatieplatform

Zoals al te lezen was in het artikel van 2 december 2015, zijn inmiddels alle RegioGrid deelnemers live met hun nieuwsplatform. Een goede reden dus om eens terug te kijken op de ontwikkeling van het gedeelde publicatieplatform: van de eerste ideeën tot de uiteindelijke uitvoering en live-gangen.

De chronologie biedt een mooie inkijk in de gesprekken en onderhandelingen die een groot, nieuw project vaak voorafgaan. Daarnaast zien we ook hoeveel tijd er wordt besteed aan het bespreken van een project, in vergelijking met de eigenlijke ontwikkeltijd. 

Wat voorafging

2003 – 2012

Als sinds 2003 is Integrace verantwoordelijk voor de online aanwezigheid van Omroep Brabant. Integrace realiseert de website, de mobiele website en de verwerking van alle data voor deze platformen vanuit alle verschillende bronnen.

November 2013

Omroep Brabant heeft een aantal wensen voor hun platform:

  • Meer invloed op de gegevens die verwerkt worden.
  • Qua hosting meer schaalbaar (zo goed als onbeperkt), zonder veel kosten voor overcapaciteit.
  • Een nog snellere verwerking van data: nieuwsberichten moeten direct verwerkt worden direct op de website en sociale media zichtbaar zijn, elke seconde telt!

Integrace heeft, op basis van hun huidige platform, een specificatie en daarna een prototype gemaakt van dit systeem.

Januari 2014

Het (werkende) prototype is gepresenteerd, maar Omroep Brabant heeft besloten om dit project tijdelijk in de ijskast te zetten.

 

Van idee tot opdracht

April 2014

Een aantal regionale omroepen overweegt om in gezamenlijkheid een platform op te zetten. Omroep Brabant geeft aan dat het platform dat zij gebruiken prima inzetbaar is voor andere omroepen, en stelt dit ook ter beschikking. Zij geven zeer aan tevreden te zijn over hun partner en adviseren om contact op te nemen met Integrace om een presentatie te geven over het ontwerp, de mogelijkheden en de flexibiliteit van het platform.

Mei 2014

Eerste overleg in Arnhem, waar 7 omroepen gezamenlijk overleggen over het nieuwe platform. Het gaat om de omroepen:

  • Omroep Gelderland
  • RTV Drenthe
  • RTV Noord
  • Omroep West
  • RTV Rijnmond
  • Omroep Brabant
  • Omroep Zeeland

Er wordt een presentatie gegeven door Integrace over het platform dat bestaat voor Omroep Brabant, en het prototype dat gemaakt is eind 2013. Dit wordt zeer goed ontvangen. Er worden specificaties en lijsten met gewenste functionaliteit aangeleverd, er moet een offerte komen.

Juni 2014

Er is een eerste offerte gemaakt en is aangeboden aan de omroepen.

Juli 2014

Omroepen zijn bezig met het doornemen van de offerte, stellen vragen en overleggen intern en met directie.

Augustus/september 2014

Er worden offertes gemaakt voor de hosting van de website. Er wordt gekeken of er bij de NPO gehost gaat worden, of in de Cloud met Microsoft Azure.

 

Van start

Oktober 2014

Vijf omroepen gaan akkoord met de offerte en het project gaat van start. De definitieve RegioGrid deelnemers zijn RTV Rijnmond, Omroep West, RTV Noord, Omroep Gelderland, en RTV Drenthe. Er wordt een planning gemaakt met wat er wanneer gaat gebeuren.

Er wordt een start gemaakt met het verder uitwerken van het (al werkende) prototype voor de back-end. De verwachting is dat dit in december in gebruik kan worden genomen voor het gedeelte ‘nieuws’.

Tevens wordt gestart met het maken van de vormgeving en mock-ups door een externe partij.

Oktober/november 2014

Er wordt hard gewerkt en getest met het nieuwe back-end systeem. Er is veel overleg met de partij die de vormgeving maakt om de technische en grafische onderdelen goed op elkaar af te stemmen.

December 2014

Er wordt door drie omroepen gekozen om in de Cloud met Microsoft Azure te gaan hosten. Dit is zo goed als onbeperkt schaalbaar en de kosten zijn relatief laag. Twee andere omroepen besluiten uiteindelijk om bij hun huidige hostingpartij te blijven en de nieuwe website daar onder te brengen.

De back-end wordt in productie genomen voor nieuws, er wordt druk ontwikkeld aan de andere onderdelen. Hiervan worden specificaties geschreven hoe de omroepen hun data moeten aanleveren.

De aansluitplannen worden gemaakt per omroep. Hierin staat precies beschreven wat een omroep moet aanleveren en wanneer.

 

Realisatie

Januari 2015

Er wordt gestart met de realisatie van de website. De HTML/CSS is opgeleverd en wordt nu geïmplementeerd.

De back-end wordt afgerond voor de overige onderdelen en opgeleverd.

De omroepen kunnen nog geen data aanleveren, ze lopen achter op hun schema. Daarom wordt er een demo-omroep aangesloten om het systeem te vullen met gegevens. Dit is nodig om de integratie-testen te kunnen laten lopen en om zinnige informatie op de website te kunnen tonen.

Februari 2015

Er wordt druk ontwikkeld aan de nieuwe website, regelmatig komt er een nieuwe release beschikbaar zodat de omroepen de voortgang kunnen volgen.

 

Voltooien & opleveren

Maart 2015

De website wordt opgeleverd.

Maart/april 2015

Aansluiting Omroep Gelderland. Dit is de eerste omroep die de benodigde gegevens zoals beschreven in het aansluitplan aan heeft kunnen leveren. Na de aansluiting wordt het complete archief van de omroep gemigreerd naar de nieuwe omgeving en een website in de vormgeving van Omroep Gelderland wordt opgeleverd.

Mei/juni 2015

De laatste punten worden afgerond en er wordt een stresstest uitgevoerd op de hostingomgeving door een externe partij. Hieruit blijkt dat de gestelde eisen van de omroepen zeer ruim gehaald worden. In de huidige configuratie kan deze nog drie keer groter worden dan tijdens de test nodig was. Op 9 juni 2015 gaat Omroep Gelderland live met de nieuwe website.

Tevens wordt er gewerkt aan de aansluiting en migratie van alle gegevens van RTV Drenthe.

Juli 2015

Op 14 juli 2015 gaat ook RTV Drenthe zonder problemen live met de nieuwe website.

Er wordt nu gewerkt aan de aansluiting en migratie van zowel RTV Noord als van Omroep West.

Augustus 2015

Omroep West is helemaal klaar en plaatst de nieuwe website op een apart URL online, zodat hun bezoekers kennis kunnen maken met de nieuwe website, maar ook de huidige kunnen blijven gebruiken.

September 2015

Op 2 september 2015 gaat RTV Noord live met de nieuwe website. Op 23 september volgt Omroep West. Beide omroepen gaan probleemloos over naar de nieuwe website.

Er wordt gewerkt aan de aansluiting van migratie van RTV Rijnmond.

Oktober/november 2015

RTV Rijnmond wordt ondersteund met het op orde brengen van hun archief, er wordt het een en ander gecorrigeerd. Eind oktober is alles klaar, er wordt nog een tijdje dubbel gedraaid. Op 2 december 2015 gaat ook RTV Rijnmond live.

 Weergave van de hoogtepunten van het RegioGrid publicatieplatform

Doorontwikkeling

Vanaf april 2015 wordt er tevens druk gewerkt aan de doorontwikkeling van website en back-end. De omroepen hebben steeds nieuwe wensen en kunnen niet stil blijven staan in de ontwikkeling van dit platform. Parallel aan de aansluiting, migratie en live-gang van de omroepen wordt druk doorgewerkt aan nieuwe punten, dat tot nu toe bijna elke week een nieuwe release van (één van) de systemen opleverde.