Integrace participant in International Music Master Program

Het International Music Master Program brengt een reeks van topconcerten naar de regio Zuid-Oost Brabant...

De regio Zuidoost-Brabant is in economisch opzicht één van de belangrijkste regio’s van Europa. Op voortvarende wijze worden hier activiteiten ontwikkeld op het gebied van research, technologie, design en productie. Binnen deze regio met hoge ambities passen culturele voorzieningen met een internationale programmering.

Muziekcentrum Frits Philips heeft daarom het International Music Master Program ontwikkeld. Het “Master Program” is een meerjarig muziekprogramma dat alleen concerten biedt van uitzonderlijk hoog niveau.

Het masterprogram wordt mogelijk gemaakt door toekenning van gelden door SRE en FOCUS, en door participatie van het bedrijfsleven. Ook Integrace draagt de doelstellingen van het IMMP een warm hart toe, en is per seizoen 2005/2006 toegetreden tot de groep van bedrijven die dit programma financieren.

Meer informatie over het International Music Master Program vindt u op www.masterprogram.nl.