Extranet voor Unimills

Unimills geeft klanten online inzicht in de stand van zaken...

Unimills is een zeer grote leverancier van hoogwaardige oliën en vetten aan de voedsel-, diervoeder en technische industrie. Het bedrijf bestaat ongeveer een eeuw en vormt de bakermat van het Unilever concern. Sinds 1 januari 2002 maakt Unimills deel uit van het Maleisische Golden Hope.

Na een uitgebreid selectietraject (uitgevoerd door adviseur Deloitte & Touche) heeft Unimills besloten om Integrace de opdracht te gunnen voor de realisatie van de Unimills website en bijbehorend extranet. Focus van het project is on-line informatieverschaffing aan bestaande klanten. Hiertoe zal ondermeer een interface met SAP en diverse eigen Oracle databases worden gerealiseerd.