Invoering nieuw biometrisch paspoort

Paspoortinformatie.nl informeert burgers en gemeentes over ins en outs van het nieuwe Nederlandse paspoort...

Op 26 augustus is het nieuwe Nederlandse paspoort ingevoerd - en niet zonder slag of stoot. Dit paspoort is voorzien van een (contactloze) chip. Daarnaast bevat dit paspoort een pasfoto die moet voldoen aan zeer strenge eisen.

In de periode direct na de introductie was er veel commotie over deze pasfoto. Om het publiek en gemeenteambtenaren optimaal te informeren heeft de verantwoordelijke instantie (het Agentschap Basisregistratie Persoonsgegevens en reisdocumenten) een website in het leven geroepen met zeer uitgebreide informatie: www.paspoortinformatie.nl .

De site is gerealiseerd door Integrace. Voor het onderhoud van de content maakt het Agentschap gebruik van SiteManager v5. Hierdoor kan snel worden ingespeeld op de vele vragen die de invoering van dit paspoort oproept.