Campagne Competentie Management

Brede campagne rondom competentiemonitor voor voortgezet onderwijs

In de periode maart - april brengt Integrace het gereedschap Competentie Monitor breed onder de aandacht van het Voortgezet Onderwijs in Nederland. In een DM campagne wordt toegelicht wat de voordelen zijn van de competentiemonitor als - in het kader van de wet BIO - een bekwaamheidsdossier moet worden opgebouwd door scholen.

Als onderdeel van deze campagne is een themawebsite gerealiseerd: http://www.competentie-monitor.nl. Het gereedschap wordt verder in diverse themasessies in Nederland toegelicht aan geinteresseerde scholen(gemeenschappen).