AMI Catalogus nieuw plus koppeling ezbase

Volledig geautomatiseerde generatie van complexe gedrukte catalogus

AMI is Nederlands grootste leverancier van deurbeslag materialen. Voor het onderhouden van alle informatie over het productassortiment en het publiceren van een papieren catalogus maakt AMI gebruik van het Integrace product Catalogue Manager.

Recent is met dit product voor de eerste maal door AMI een nieuwe catalogus geproduceerd. De catalogus is volledig geautomatiseerd gegenereerd uit de productdatabase.

AMI gebruikt Catalogue Manager ook voor het bijhouden van alle product stamgegegevens ten behoeve van het ERP systeem Cubeware. Het assortiment wordt dus volledig gedocumenteerd in Catalogue Manager, en vervolgens gepubliceerd richting back-office, site en papier.

Tevens is een koppeling gerealiseerd met EZ-base. EZ-base (spreek uit “easy-base”) is de productendatabank waarin de gezamenlijke technische groothandels samen met in principe alle leveranciers de voor de branche relevante artikelen bijhouden.