OVO Zaanstad kiest voor CompetentieMonitor

Het gereedschap voor 360-graden evaluaties en competentiemanagement in scholen, de CompetentieMonitor VO/PO, zet zijn opmars voort.

De Stichting OVO Zaandam omvat een achttal scholen en in totaal zo'n achthonderd docenten. Met de keuze van OVO voor de CompetentieMonitor heeft dit gereedschap zijn positie van absolute marktleider nog verder versterkt.

De CompetentieMonitor is ontwikkeld door Integrace en AO Consult, in nauwe samenwerking met het onderwijsveld. Het gereedschap ondersteunt scholen bij de implementatie van de Wet BIO (Beroepen in het Onderwijs) en het wettelijk verplichte bekwaamheidsdossier. Met de CompetentieMonitor bouwen scholen gestructureerd een beeld op van de kwaliteit van het onderwijsgevend personeel. Daarnaast is het een gereedschap voor docenten, die er een helder beeld mee kunnen verkrijgen van het eigen functioneren en van eventuele verbeterpunten.

Meer informatie over de CompetentieMonitor voor het Voortgezet Onderwijs en het Primair Onderwijs kan worden gevonden op www.competentie-monitor.nl.