Nieuwe enquetemodule

De SiteManager productfamilie is uitgebreid met een krachtige module voor online enquêtes.

De enquêtemodule geeft gebruikers de mogelijkheid om geheel zelfstandig complexe enquêtes te creëren en te publiceren. Voor een snelle start kan bij het aanmaken van een enquête een eerdere enquête (of een deel daarvan) als uitgangspunt worden gehanteerd. Vragen kunnen worden gegroepeerd op pagina’s, waarbij elke pagina voorzien kan worden van zijn eigen titel en introducerende tekst. Welke pagina’s worden gepresenteerd kan afhankelijk worden gemaakt van het antwoord op eerdere vragen.

In de module zijn 21 vraagtypes beschikbaar, waarvan 14 standaard en 7 geavanceerde. Het aantal vragen in een enquête is ongelimiteerd. Vragen kunnen desgewenst in een bibliotheek worden opgeslagen, zodat zij kunnen worden hergebruikt in meerdere enquêtes. 

Respondenten kunnen per email worden uitgenodigd of een uitnodiging ontvangen bij het bezoeken van uw site. Indien er per email wordt uitgenodigd beschikt u over uitgebreide faciliteiten voor het management van de emaillijsten.

Na completering van een enquête kunnen respondenten naar een bedankpagina op de eigen site worden geleid. Wanneer zij dat wensen kunnen ze de ingevulde enquête printen of per email een kopie ontvangen.

De resultaten van een enquête kunnen worden geëxporteerd naar Microsoft Excel. Verder is er een zeer uitgebreide online rapportagemodule beschikbaar.

Geïnteresseerd in toepassing van deze module? Neem dan contact op met .