Winnende online strategieën

Raakt u gaandeweg ook het zicht kwijt op alle online ontwikkelingen en mogelijkheden die op uw organisatie afkomen? Integrace helpt u om de zaak op een rijtje te krijgen en een concrete online strategie neer te zetten.

 

Internet dwingt u om uw bedrijfsstrategie te herzien.

 

De nieuwe distributiemogelijkheden zetten hele branches volledig op hun kop. Klanten zijn beter geïnformeerd dan ooit tevoren, en sociale media kunnen leiden tot een snelle beschadiging van uw reputatie en merk.

De kansen en bedreigingen die internet met zich meebrengt variëren natuurlijk van branche tot branche. En uw bedrijf met zijn mogelijkheden en beperkingen is niet gelijk aan dat van uw concurrent.

Inspelen op de nieuwe mogelijkheden en bedreigingen vergt een zorgvuldige analyse van uw bedrijf, uw productenpakket, en de concurrentie. Deze analyse dient vervolgens te worden aangelegd tegen de actuele ontwikkelingen op internet gebied.

 

 

Een goede internet strategie is geworteld in de praktijk.

Her formuleren van een internet strategie start met een analyse van uw bedrijf, uw producten of diensten, en uw concurrentie. Vervolgens wordt gekeken naar voor u belangrijke ontwikkelingen in uw omgeving en op het gebied van internet. Dit resulteert in de formulering van concrete doelstellingen, en een concreet pad waarlangs die doelstellingen bereikt gaan worden.

Integrace helpt u met het vormgeven van de strategie, en als u dat wenst ook met de realisatie ervan. Doordat wij zelf met onze voeten in de modder staan weten we waar we over praten. En die kennis zetten we graag in voor u en uw bedrijf.

 

Niet meer worden verrast door online ontwikkelingen?

Praat met onze consultants.