Omroep Brabant

Omroep Brabant's aanwezigheid op internet wordt al sinds 2003 volledig verzorgd door Integrace.

In deze periode is dit webportaal zeer sterk gegroeid in termen van bezoekersaantallen en site-omvang, en het mag worden verwacht dat het binnen een afzienbare termijn de traditionele uitzendkanalen radio en tv zal gaan overvleugelen.

De Omroep Brabant site is gebaseerd op het technische platform dat door Integrace voor omroeporganisaties is ontwikkeld. Dit platform bevat geavanceerde functies voor omroepen, en zorgt er voor dat ontwikkeltrajecten zeer snel kunnen verlopen. In deze technische opzet maakt ontwikkelen plaats voor inrichten van bestaande componenten, wat een groot tijds- en kwaliteitsvoordeel met zich meebrengt.

Integrace heeft de Omroep Brabant site gerealiseerd, en verzorgt ook de hosting. Dat dat op robuuste wijze gebeurt blijkt onder andere uit de Moerdijk-ramp, waar de website als enige van de verantwoordelijke rampenzenders in staat was om de zeer grote bezoekersaantallen te verwerken.

www.omroepbrabant.nl

Tags

  • Content Management
  • Online Communicatie
  • Back-office Integratie
  • Solr
  • Intranet
  • Mobiele site