MBO Raad

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

Bij de MBO Raad zijn alle zeventig onderwijsinstellingen in de mbo-sector aangesloten. De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging.

Integrace realiseerde de nieuwe website, het extranet voor de aangesloten MBO organisatie, het extranet voor de diverse MBO overlegplatformen, het intranet, en een set van verschillende nieuwsbrieven voor alle doelgroepen. De sites worden door diverse redacturen binnen de afdelingen onderhouden met SiteManager CMS. Ook de ROC's kunnen zelf nieuwsberichten plaatsen.

De succesvolle implementatie heeft er toe geleid dat ook diverse samenwerkings-verbanden waarin de MBO Raad deelneemt gebruik maken van het CMS platform. Een voorbeeld is de Stichting SOM.

www.mboraad.nl

Tags

  • Content Management
  • Online Communicatie
  • Extranet