Regiogrid

Elf omroepen. Éen platform. Eén gezamenlijk raamwerk voor content syndicatie en publicatie.

RegioGrid is een samenwerkingsverband tussen de omroepen RTV Noord, RTV Drenthe, Omroep Gelderland, Omroep West, RTV Rijnmond, Omroep Brabant, RTV Oost, RTV Utrecht, Omroep Zeeland, Omrop Fryslân, UStad. Samen streven zij naar de ontwikkeling van een online publicatieplatform waar alle elf de omroepen snel en effectief hun nieuws kunnen brengen.

Op het publicatieplatform zullen alle omroepen in een CMS content kunnen bewerken en op hetzelfde platform delen. Met deze content syndicatie worden kosten bespaard, terwijl actualiteit en snelheid gewaarborgd blijven. 

 


Tags

  • Content Management
  • RegioGrid
  • Publicatieplatform
  • Nieuwsplatform
  • Responsive
  • Microsoft Azure
  • Content syndicatie
  • Mobile-first

Snelheid en Bereikbaarheid

Bij de ontwikkeling van het gedeelde publicatieplatform stonden snelheid en bereikbaarheid bovenaan. Dat wil zeggen, het regionale nieuws moet door de omroepen zo snel mogelijk gepubliceerd kunnen worden, en het moet te alle tijden bereikbaar zijn. Men moet het laatste nieuws op desktops én op mobiele apparaten kunnen checken, en ook als de website zeer druk bezocht wordt moet deze net zo snel blijven laden. Dit is men name belangrijk in het geval van breaking nieuws, of zelfs rampennieuws. Wanneer er (lokaal) breaking nieuws is, is het uitermate belangrijk dat inwoners voorzien worden van informatie.

Dit betekent dat de nieuwsplatforms ook bij piekbelasting bereikbaar moeten blijven. Dit is mogelijk door de schaalbare hosting waarvoor gekozen is. Er wordt in de Cloud gehost met Microsoft Azure. Wanneer er bezoekerspieken verwacht of gedetecteerd worden kan worden opgeschaald, zodat de nieuwswebsites het aantal aanvragen aankunnen. Wanneer de bezoekersaantallen weer afnemen kan ook weer worden terug geschaald. Door deze dynamische server-inzet kunnen de hosting kosten laag gehouden worden, terwijl er toch genoeg capaciteit is om de grootste gebruikersgolven te kunnen verwerken. 

Visuele samenvatting van de hoogtepunten van publicatieplatform RegioGrid